• Koszulki juwenaliowe

    Zapraszamy do zakupu! Pokażmy ilu jest bohaterów z Siódemki na pochodzie juwenaliowym.

  • Panorama

    Widok z dachu naszego akademika.

  • Husaria

    Nasza siódemkowa husaria.

Panel użytkownika

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Newsroom

2014-03-31
Zakwaterowanie 2014/2015
Uwaga!

Przedłuż swoje zakwaterowanie na kolejny rok akademicki 2014/2015
Termin: 31.03 - 16.04

1. W celu przedłużenia zakwaterowania na kolejny rok akademicki 2014/2015, należy złożyć przedłużenie (tzw. "mały wniosek") w wyznaczonym przez Radę Mieszkańców terminie. „Mały wniosek” znajdziesz na stronie:
www.7ds.pl/zakwaterowanie
wygenerowany wniosek po wydrukowaniu i podpisaniu dostarczyć Komisji ds. Zakwaterowań Rady Mieszkańców VII DS w czasie dyżuru.

2. W celu przedłużenia/uzyskania pokoju jednoosobowego w roku akademickim 2014/2015 należy do "małego wniosku" dołączyć:
- poprawnie wypełnione podanie o pokój jednoosobowy. Podanie można znaleźć na stronie SSPŁ w zakładce Zakwaterowanie/Pokoje jednoosobowe, 
- zaświadczenie o stanie zdrowia osoby, która stara się o pokój,
- ewentualne dokumenty o sytuacji losowej.

3. W celu uzyskania pokoju koedukacyjnego w roku akademickim 2014/2015 należy do "małego wniosku" dołączyć:
- poprawnie wypełnione podanie o pokój koedukacyjny, znajduje się na stronie SSPŁ w zakładce Zakwaterowanie/Pokoje Koedukacyjne
- oświadczenie, które znajduje się na stronie SSPŁ w zakładce Zakwaterowanie/Pokoje Koedukacyjne,
- zgodę rodziców, które również znajduje się na stronie SSPŁ w zakładce Zakwaterowanie/Pokoje Koedukacyjne,
- akt ślubu (dotyczy małżeństw),
- poświadczenie o pokrewieństwie (dotyczy rodzeństwa).

Ww. miejsce mogą otrzymać:
- rodzeństwo (studenci Politechniki Łódzkiej, tj. każde z rodzeństwa jest studentem PŁ),
- małżeństwo (z którego przynajmniej jedna z osób jest studentem Politechniki Łódzkiej), 
- pary damsko-męskie nie będące w związku małżeńskim (ubiegać się mogą tylko pełnoletnie pary nie będące w związku małżeńskim, gdzie obie osoby są studentami Politechniki Łódzkiej. Jeżeli para posiada ustaloną datę ślubu o pokój koedukacyjny mogą ubiegać się osoby, z której przynajmniej jedna z nich jest studentem Politechniki Łódzkiej).

4. W celu przeniesienia do innego Domu Studenta na rok akademicki 2014/15 należy do „małego wniosku” dołączyć:
- podanie o przeniesienie do innego DS., które znajduje się na stronie SSPŁ w zakładce Zakwaterowania/Zmiana Domu Studenta

5. Osoby, które są absolwentami lub są na semestrze dyplomowym, a zamierzają rozpocząć studia na studiach II stopnia lub na drugim kierunku, są zobowiązane do dołączenia do „małego wniosku” oświadczenia o doniesieniu zaświadczenia o statusie studenta do 31 października 2014 roku. Osoby, które nie dołączą oświadczenia, a będą w wyżej opisanej sytuacji, miejsca na kolejny rok akademicki nie otrzymają. Poza tym osoby, które dołączą oświadczenie, a nie doniosą zaświadczenia o statusie studenta, prawo do zamieszkania utracą w trybie natychmiastowym. Wzór oświadczenia można znaleźć na stronie SSPŁ w zakładce Zakwaterowanie/Oświadczenie dołączeniu dokumentów.

Terminy zbierania wniosków przez Komisję ds. Zakwaterowań Domu Studenckiego 7

Komisja ds. Zakwaterowań Domu Studenckiego 7 będzie zbierała wnioski w następujących terminach:
• 3 kwietnia (czwartek) w godzinach 19.00 – 21.00 w salce TV na 7 piętrze
• 8 kwietnia (wtorek) w godzinach 19.00 – 21.00 w salce TV na 7 piętrze
• 9 kwietnia (środa) w godzinach 19.00 – 21.00 w salce TV na 7 piętrze

W razie pytań proszę o kontakt: zakwaterowanie7ds@gmail.com