• Koszulki juwenaliowe

  Zapraszamy do zakupu! Pokażmy ilu jest bohaterów z Siódemki na pochodzie juwenaliowym.

 • Panorama

  Widok z dachu naszego akademika.

 • Husaria

  Nasza siódemkowa husaria.

Panel użytkownika

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Newsroom

2010-04-12
Zakwaterowanie 2010/2011
Rezerwacja pokoi w VII DS na rok akademicki 2010/2011

Zaczynamy przygotowania do zakwaterowania na przyszły rok. Podobnie jak w zeszłym roku nie rozdajemy czystych wniosków do wypełnienia. Aby zarezerwować miejsce w naszym akademiku należy wypełnić formularz na stronie http://7ds.pl/zakwaterowanie, a wygenerowany wniosek po wydrukowaniu i podpisaniu dostarczyć Komisji ds. Zakwaterowań Rady Mieszkańców VII DS w czasie dyżuru. Nie trzeba załatwiać we własnym zakresie potwierdzenia z dziekanatu ani opinii Administracji akademika – załatwia to Komisja ds. Zakwaterowań. Wniosków nie trzeba przynosić osobiście.

Dodatkowo - podstawowe zasady przyznawania miejsc zostały określone w piśmie Dyrektor Osiedla Akademickiego PŁ.

Wnioski niewygenerowane przez formularz na stronie nie będą przyjmowane!!

Dyżury, na których zbierane będą wnioski odbędą się:

 • 22.04.2010 (czwartek) w godzinach 20.30-22.30

 • 26.04.2010 (poniedziałek) w godzinach 21.00-23.00

 • i ostatni termin 27.04.20100 (wtorek) w godzinach 21.00-22.00

Poza dyżurami wnioski nie będą przyjmowane!

W tym roku ze względu na planowany całoroczny remont IDS zakwaterowanie będzie podlegało szczególnym kryteriom, zwłaszcza ze względu na terminy rozpatrywania wniosków, jak również ze względu na możliwości dalszego zakwaterowania niektórych grup osób – z powodu konieczności przekwaterowania mieszkańców IDS do innych akademików

Wnioski spełniające wszystkie wymagania formalne dają prawo do rezerwacji miejsca w akademiku na przyszły rok. Grafik przydziału pokoi będzie publikowany na początku czerwca. Wówczas, w trakcie podanych później terminów dyżurów Komisji ds. Zakwaterowań, będzie można zgłaszać uwagi odnośnie otrzymanego pokoju itp.

Ostateczna wersja grafiku planowana jest na ok 15. czerwca.
W przypadku niezłożenia wniosku w podanych terminach, o miejsce na rok akademicki należy się starać na takich zasadach, jak studenci niemieszkający obecnie na Osiedlu Akademickim PŁ. Powiązane jest to także z utratą możliwości rezerwacji pokoju.

Pokoje jednoosobowe oraz małżeńskie
Otrzymanie pokoju jednoosobowego albo małżeńskiego wymaga najpierw otrzymania miejsca w akademiku, tzn. przede wszystkim należy złożyć zwykłe wnioski o pokój. Wnioski o jedynki i pokoje małżeńskie złożone przez osoby, które nie złożą w odpowiednim czasie zwykłego wniosku nie będą rozpatrywane.
Wnioski o jedynki i małżeńskie można składać do 12 maja. Dokładny termin dyżuru podany zostanie później.

Osoby chcące otrzymać w przyszłym roku pokój jednoosobowy albo małżeński powinny zapoznać się z informacjami podanymi na stronie Samorządu Studenckiego PŁ w dziale Zakwaterowanie. Dodatkowo - osoby otrzymujące stypendium socjalne nie muszą udowadniać sytuacji materialnej, losowej etc. - w tym celu wystarczy zaświadczenie z dziekanatu o pobieraniu stypendium socjalnego.

Poza warunkami materialnymi podczas rozpatrywania wniosku o pokój jednoosobowy, brany jest pod uwagę stan zdrowia studenta. Podstawowym dokumentem jest zaświadczenie od lekarza specjalisty (zaświadczenie od Dolores z Adamedu nie wystarczy :) ). Niemniej jednak każdy dokument, wyciąg z dokumentacji medycznej wpływa na wiarygodność i zwiększa szanse na otrzymanie pokoju jednoosobowego.

Osoby, które w poprzednim roku akademickim otrzymały pokój jednoosobowy, nie muszą przedstawiać całej historii choroby, a jedynie aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty poświadczające dalsze wskazania medyczne do otrzymania pokoju jednoosobowego.

Ze względu na bardzo skąpe informacje na stronie SSPŁ na temat pokoi małżeńskich kilka słów na ten temat.

Do otrzymania pokoju małżeńskiego upoważnione są osoby, które:

 • zawarły związek małżeński, udokumentowany stosownym aktem

 • planują w niedługim czasie ślub, co powinny udowodnić zaświadczeniem z urzędu stanu cywilnego albo z kancelarii parafialnej, w przypadku zawierania ślubu konkordatowego

Uwaga! W przypadku osób już mieszkających w DS w pokojach małżeńskich, a nieposiadających aktu ślubu i kolejny raz przedstawiających zaświadczenie o wyznaczonym terminie ślubu decyzja o (nie)przyznaniu pokoju małżeńskiego będzie dokładniej rozpatrywana przez Komisję ds. Zakwaterowań SSPŁ.

Dodatkowo wprowadzone zostały kryteria socjalne, jakie należy spełnić, by otrzymać pokój małżeński.
Konieczne jest przedstawienie zaświadczeń o dochodach obojga (przyszłych) małżonków.

Jeżeli małżeństwo nie jest samodzielne finansowo (informacje w piśmie MNiSW), to dodatkowo trzeba przedstawić pełne informacje o sytuacji materialnej rodzin obojga małżonków. Dodatkowo - osoby otrzymujące stypendium socjalne nie muszą udowadniać sytuacji materialnej, losowej etc. - w tym celu wystarczy zaświadczenie z dziekanatu o pobieraniu stypendium socjalnego.

Uwaga! Mieszkaniec akademika chcący otrzymać pokój małżeński z osobą niemieszkającą obecnie na Osiedlu Akademickim PŁ powinien złożyć wniosek małżonka o przyznanie miejsca na OA. Wniosek dostępny jest na stronie SSPŁ.

Przenosiny do innego akademika

Chcąc przenieść się w przyszłym roku do innego DS-u należy wszystkie dokumenty wypełnić analogicznie, jak dla pozostania w 7ds. Wnioski należy złożyć w tych samych terminach, co wszyscy. Dokumenty zostaną później przekazane Komisji ds. Zakwaterowań wybranego akademika.

Studenci 5 roku jednolitych studiów magisterskich oraz ostatniego roku uzupełniających studiów magisterskich
Nie przewiduje się obecnie możliwości zakwaterowania na przyszły rok akademicki osób mających wyznaczony termin ukończenia studiów magisterskich na wrzesień 2010 roku. Ostatecznym terminem opuszczenia akademika jest 17 września 2010 roku.

Możliwość otrzymania miejsca przez studentów kończących obecnie studia magisterskie, a jednocześnie studiujących na niższym roku innego kierunku, pojawi się pod koniec września, po określeniu ilości wolnych miejsc w DS-ach po zakwaterowaniu pierwszego roku oraz studentów PŁ niższych lat, dotychczas niemieszkających w DS-ach.

Osoby starające się o rozpoczęcie w roku akademickim 2010/2011 drugiego toku studiów, składają podanie o miejsce w akademiku razem z kandydatami na pierwszy rok studiów, wraz z pełnym kompletem wymaganych dokumentów.

Studenci 3 roku studiów pierwszego stopnia

Osoby będące na studiach inżynierskich/licencjackich, a mające wyznaczony termin ukończenia studiów do września 2010, mogą składać wniosek o miejsce w akademiku na zwykłych zasadach. Wniosek umożliwia wstępne zarezerwowanie miejsca na przyszły rok akademicki, jednak nie gwarantuje otrzymania miejsca w DS-ie do momentu przedstawienia zaświadczenia o przyjęciu na studia drugiego stopnia. W momencie rozpoczęcia rekrutacji na drugi stopień studiów, należy dostarczyć Komisji ds. Zakwaterować SS PŁ potwierdzenie złożenia podania.
W momencie przyjęcia na drugi stopień studiów do Komisji ds. Zakwaterowań SS PŁ należy dostarczyć potwierdzenie przyjęcia na studia. Dokładny tryb i termin składania wniosków zostanie podany na stronie Samorządu Studenckiego PŁ

Studenci studiów trzeciego stopnia
Na mocy ustaleń między Samorządem Studenckim a Samorządem Doktorantów doktoranci mieszkający w naszym akademiku składają wnioski o miejsce na OA w naszym. Wnioski po rozpatrzeniu zostaną przekazane do IX lub V DS PŁ. Nie ma możliwości zamieszkania doktorantów w innych akademikach!!

Osoby niebędące studentami PŁ

Nie przewiduje się obecnie możliwości zakwaterowania na przyszły rok akademicki osób nieposiadających statusu studenta PŁ.

UWAGA!!
Otrzymanie rezerwacji na przyszły rok akademicki jest uzależnione jest m.in. od pozytywnej opinii administracji DS-u, w którym ubiegający się o przydział miejsca ostatnio mieszkał. 

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Pani Kierownik w dniu 20 kwietnia 2010 wystawione zostały opinie. W momencie wypełniania wniosku opinia administracji zostanie automatycznie uzupełniona.

Osoby mające zadłużenie nie otrzymały opinii pozytywnej, co wiąże się z brakiem możliwości rezerwacji miejsca na przyszły rok!

Jeśli powyższe informacje nie są wyczerpujące - pytania prosimy kierować do:

Michał Stasiak - Przewodniczący Komisji ds. Zakwaterowań VII DS PŁ
m.stasiak@samorzad.p.lodz.pl

Ewa Nowicka - Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Zakwaterowań VII DS PŁ
e.nowicka@samorzad.p.lodz.pl

Kontakt do Komisji ds. Zakwaterowań Samorządu Studenckiego PŁ:

Karolina Kubiak - Przewodnicząca Komisji ds. Zakwaterowań SS PŁ
k.kubiak@samorzad.p.lodz.pl

Malwina Zasadzińska - Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Zakwaterowań SS PŁ
m.zasadzinska@samorzad.p.lodz.plPowyższe ustalenia co do pokoi małżeńskich, jednoosobowych oraz studentów końcowych lat poszczególnych rodzajów studiów nie są wymysłem Komisji ds. Zakwaterowań VII DS czy też moim prywatnym, ale danymi z góry przez Komisję ds. Zakwaterowań Samorządu Studenckiego oraz Dyrekcję Osiedla Akademickiego. Dlatego nie zamierzam wysłuchiwać pretensji do mojej osoby czy też osób z Rady Mieszkańców VII DS związanych z (bez)zasadnością powyższych zasad. Wszelkie wątpliwości do zasadności tych reguł można przedyskutować na forum Samorządu Studenckiego PŁ