• Koszulki juwenaliowe

  Zapraszamy do zakupu! Pokażmy ilu jest bohaterów z Siódemki na pochodzie juwenaliowym.

 • Panorama

  Widok z dachu naszego akademika.

 • Husaria

  Nasza siódemkowa husaria.

Panel użytkownika

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Newsroom

2009-04-07
Zakwaterowanie 2009/2010

Rezerwacja pokoi w VII DS na rok akademicki 2009/2010

Zaczynamy przygotowania do zakwaterowania na przyszły rok. W odróżnieniu od poprzednich lat nie rozdajemy czystych wniosków do wypełnienia. Aby zarezerwować miejsce w naszym akademiku należy wypełnić formularz na stronie http://7ds.pl/zakwaterowanie, a wygenerowany wniosek po wydrukowaniu i podpisaniu dostarczyć Komisji ds. Zakwaterowań Rady Mieszkańców VII DS w czasie dyżuru. Wniosków nie trzeba przynosić osobiście.
Poza dyżurami wnioski nie będą przyjmowane!

Wnioski niewygenerowane przez formularz na stronie nie będą przyjmowane!!

Dyżury, na których zbierane będą wnioski odbędą się:

 • 16.04.2009 (czwartek) w godzinach 22.00-23.00
 • 20.04.2009 (poniedziałek) w godzinach 21.00-24.00
 • i ostatni termin 23.04.2009 (czwartek) w godzinach 22.00-23.00

Wnioski spełniające wszystkie wymagania formalne dają prawo do rezerwacji miejsca w akademiku na przyszły rok. Grafik przydziału pokoi będzie publikowany na początku czerwca. Wówczas, w trakcie podanych później terminów dyżurów Komisji ds. Zakwaterowań, będzie można zgłaszać uwagi odnośnie otrzymanego pokoju itp.
Ostateczna wersja grafiku planowana jest na ok 14. czerwca.
W przypadku niezłożenia wniosku w podanych terminach, o miejsce na rok akademicki należy się starać na takich zasadach, jak studenci niemieszkający obecnie na Osiedlu Akademickim PŁ. Powiązane jest to także z utratą możliwości rezerwacji pokoju.

Pokoje jednoosobowe oraz małżeńskie
Otrzymanie pokoju jednoosobowego albo małżeńskiego wymaga najpierw otrzymania miejsca w akademiku, tzn. przede wszystkim należy złożyć zwykłe wnioski o pokój. Wnioski o jedynki i pokoje małżeńskie złożone przez osoby, które nie złożą w odpowiednim czasie zwykłego wniosku nie będą rozpatrywane.
Wnioski o jedynki i małżeńskie można składać do 14 maja. Dokładny termin dyżuru podany zostanie później. Ale jeśli ktoś chce, to można składać te wniosek razem ze zwykłymi wnioskami o pokój - terminy j.w.

Osoby chcące otrzymać w przyszłym roku pokój jednoosobowy albo małżeński powinny zapoznać się z informacjami podanymi na stronie Samorządu Studenckiego PŁ w dziale Zakwaterowanie.
Ze względu na skąpe informacje na stronie SSPŁ na temat pokoi małżeńskich kilka słów na ten temat.

Do otrzymania pokoju małżeńskiego upoważnione są osoby, które:

 • zawarły związek małżeński, udokumentowany stosownym aktem
 • planują w niedługim czasie ślub, co powinny udowodnić zaświadczeniem z urzędu stanu cywilnego albo z kancelarii parafialnej, w przypadku zawierania ślubu konkordatowego

Uwaga! Mieszkaniec akademika chcący otrzymać pokój małżeński z osobą niemieszkającą obecnie na Osiedlu Akademickim PŁ powinien złożyć wniosek małżonka o przyznanie miejsca na OA. W tej sytuacji wniosek należy złożyć bez załączników o sytuacji materialnej itp, jedynie o ewentualnym statusie studenta na PŁ (różnica w cenie miejsca dla studenta PŁ oraz dla pozostałych).
Wniosek dostępny jest na stronie SSPŁ.

Uwaga! W przypadku osób już mieszkających w DS w pokojach małżeńskich, a nieposiadających aktu ślubu i kolejny raz przedstawiających zaświadczenie o wyznaczonym terminie ślubu decyzja o (nie)przyznaniu pokoju małżeńskiego będzie dokładniej rozpatrywana przez Komisję ds. Zakwaterowań SSPŁ.

Przenosiny do innego akademika
Chcąc przenieść się w przyszłym roku do innego DS-u należy wszystkie dokumenty wypełnić analogicznie, jak dla pozostania w 7ds. Wnioski należy złożyć w tych samych terminach, co wszyscy. Dokumenty zostaną później przekazane Komisji ds. Zakwaterowań wybranego akademika.

Studenci 5 roku (lub 2 roku studiów drugiego stopnia), osoby niebędące studentami PŁ, studenci studiów zaocznych, studenci mający już absolutorium od roku i przedłużony termin obrony pracy dyplomowej
Obowiązujące od zeszłego roku utrudnienia dla osób, które w chwili obecnej nie mają zagwarantowanego na przyszły rok statusu studenta PŁ zostają podtrzymane. Na opracowywanym grafiku rezerwacji na przyszły rok osoby te nie będą uwzględniane. Ich wnioski nie podlegają akceptacji, nie mają żadnej mocy rezerwacji miejsca.
Możliwość otrzymania miejsca przez osoby z tej grupy pojawi się pod koniec września, po określeniu ilości wolnych miejsc w DS-ach po zakwaterowaniu pierwszego roku oraz studentów PŁ niższych lat, dotychczas niemieszkających w DS-ach. Wówczas trzeba będzie złożyć dodatkowo zwykły wniosek o przyznanie miejsca miejsca na Osiedlu Akademickim (tak jak osoby niemieszkające obecnie na OA), załączając dodatkowo zaświadczenia o przesunięciu terminu obrony itp.
Studenci 5 roku (lub 2 roku studiów drugiego stopnia) na kierunkach o planowanym ukończeniu studiów w lutym 2010 proszone są o uzyskanie z dziekanatu zaświadczenia, potwierdzającego planowany ukończenia studiów.
W żadnym wypadku nie będą rozpatrywane pisma z potwierdzeniem promotora o planowanym przedłużeniu terminu obrony.

Studenci 3 roku studiów pierwszego stopnia
Osoby będące na studiach inżynierskich/licencjackich, a mające wyznaczony termin ukończenia studiów do września 2009, mogą składać wniosek o miejsce w akademiku na zwykłych zasadach. Wniosek umożliwia wstępne zarezerwowanie miejsca na przyszły rok akademicki, jednak nie gwarantuje otrzymania miejsca w DS-ie do momentu przedstawienia zaświadczenia o przyjęciu na studia drugiego stopnia albo o przesunięciu terminu obrony. Zaświadczenia będzie trzeba złożyć w drugiej połowie września, po zakończeniu roku akademickiego 2008/09. Dokładny tryb i termin składania wniosków zostanie podany w późniejszym komunikacie.

Studenci studiów trzeciego stopnia
Na mocy ustaleń między Samorządem Studenckim a Samorządem Doktorantów doktoranci mieszkający w naszym akademiku będą mogli pozostać w swoich pokojach ( o ile spełniają wymagania komisji zakwaterowań samorządu doktorantów).

UWAGA!!
Otrzymanie rezerwacji na przyszły rok akademicki jest uzależnione jest m.in. od pozytywnej opinii administracji DS-u, w którym ubiegający się o przydział miejsca ostatnio mieszkał. Stąd informacja Pani Kierownik, że wszystkie osoby zalegające z opłatami za DS w jakiejkolwiek kwocie, nie otrzymają pozytywnej opinii na wniosku. Zaległości należy uregulować w ten sposób, by do 27 kwietnia zdążyły wpłynąć na akademickie konto studenta. Jeżeli informacja o zapłacie nie dotrze na czas (zaległości można sprawdzić w WebDziekanacie), to 27 kwietnia należy przedstawić administracji DS-u dowód wpłaty. Po negatywnym zaopiniowaniu wniosków nie będzie możliwości zmiany opinii przez administrację DS-u!

Powyższe ustalenia co do pokoi małżeńskich, jednoosobowych oraz studentów końcowych lat poszczególnych rodzajów studiów nie są wymysłem Komisji ds. Zakwaterowań VII DS czy też moim prywatnym, ale danymi z góry przez Komisję ds. Zakwaterowań Samorządu Studenckiego. Dlatego nie zamierzam wysłuchiwać pretensji do mojej osoby czy też osób z Rady Mieszkańców VII DS związanych z (bez)zasadnością powyższych zasad. Wszelkie wątpliwości do zasadności tych reguł można przedyskutować na forum Samorządu Studenckiego PŁ